ترجمه مقاله رابطه گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد سازمانی بوسیله توسعه یک مدل از خانواده ایزو ۹۰۰۰

ترجمه مقاله رابطه گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد سازمانی بوسیله توسعه یک مدل از خانواده ایزو ۹۰۰۰ در ۱۳ صفحه ورد قابل ویرایش فارسی با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی در صفحه پی دی اف

 


 

عنوان انگلیسی مقاله : Relationship of ISO 9001:2000 quality system certification with operational and business performance

عناون فارسی مقاله :  ترجمه مقاله رابطه گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد سازمانی بوسیله توسعه یک مدل از خانواده ایزو ۹۰۰۰

تعداد صفحات فایل فارسی :  13 صفحه ورد قابل ویرایش فارسی با فرمت doc

تعداد صفحات فایل انگلیسی :  16 صفحه پی دی اف


چکیده


هدف :  این مقاله پژوهشی قصد دارد رابطه گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد سازمانی را بوسیله توسعه یک مدل از خانواده ایزو ۹۰۰۰ کشف کند .

طرح / روش / رویکرد : یک ابزار اندازه گیری برای مجموعه داده های کمی بر اساس بررسی جهانی با همکاری آموزشگاه کسب و کار آندرسون (UCLA)  استفاده شده است ، که همه آیتم ها بر اساس مقیاس پنج مرحله ای لیکرت اندازه گیری شده اند . داده ها بصورت آماری بوسیله سیستم آماری دانشمندان علوم اجتماعی ( SPSS) مورد تجزیه و تحلیل فرار گرفتند . تجزیه و تحلیل عوامل هم انجام شد . برای آزمایش فرضیه از رگرسیون چندگانه (مضاعف) استفاده شده است . برای کاهش خطای اندازه گیری  روائی و پایائی اندازه گیری ها  بررسی شدند .

یافته ها : نتایج ، یک رابطه مثبت و معنی دار بین رویه های اعطای گواهی ( پیاده سازی ، برنامه ریزی و تعهد سازمانی) با عملکرد عملیاتی را نشان می دهند . اما رابطه بین این شیوه ها و عملکرد تجاری مثبت بوده ولی داده های مورد مطالعه ما معنی دار نبودند . همجنین مشخص شد که تعهد سازمانی رابطه قوی با عملکرد تجاری و عملیاتی دارد .

مفاهیم عملی :  زمانیکه جنبه های علمی کیفیت سازمان با آموزش کارکنان ، بازرسیهای دوره ای ، اقدامات اصلاحی و تعهد در تمام سطوح سازمان درگیر شده و گواهی ایزو ۹۰۰۰ خوب طراحی و پیاده سازی شده باشد ، موفقیت اجرای ایزو افزایش خواهد یافت ( عملکرد تجاری و عملیاتی آن ) .

اصالت / ارزش : شرکت مورد بحث در این مقاله ، بشدت مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین پیش بینی را برای پیاده سازی موفق ایزو ۹۰۰۰ بصورت آماری ارائه کند . نتایج ، اغتشاش و تناقض را که در نوشته ها درباره سودمندی گواهی ایزو ۹۰۰۰ وجود دارد را رمزگشایی می کند .

کلمات کلیدی : سری ایزو ۹۰۰۰ ، صنایع تولیدی ، عملیات تعمیر ، مدیریت عملکرد ، استرالیا ، نیوزیلند .

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

 

 

Abstract

 

Purpose – This research paper aims to explore the relationship between ISO 9000 certification and organisational performance by developing an ISO 9000 relationship model. Design/methodology/approach – A survey instrument was used for quantitative data collection based on a global survey in collaboration with the Anderson School of Business, UCLA. All items were measured on a five point modified Likert scale. The data were analysed statistically by means of Statistical Package for Social Scientists. Factor analysis was performed. Multiple regressions was used to test the hypotheses. Both validity and reliability of the measures were checked in order to reduce measurement error. Findings – The results show a positive and significant relationship between certification practices (implementation, organisational commitment and planning) with operational performance. However, the relationship between these practices with business performance was found to be positive but not significant of the variables we studied, organisational commitment to certification was found to be most strongly related to operational and business performance. Practical implications – The success of implementing ISO 9000 certification would be increased (operational and business performance) if it is well planned and implemented when the philosophical quality aspects of the organisation are coupled with employee training, periodic audits, corrective action and commitment at all levels of the organisation. Originality/value – This paper’s unique contribution to the literature is the rigorous research and analysis which statistically identify the best predictors for successful ISO 9000 implementation. The results demystify the confusion and contradictions which exist in the literature on the efficacy of ISO 9000 certification. Keywords ISO 9000 series, Manufacturing industries, Service operations, Performance management, Australia, New Zealand Paper type Research paper

 


فهرست مطالب :


۱ . مقدمه

۲ . بررسی متون و ادبیات

این بخش قسمت عمده مقاله را در مسیر گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ در دو مضمون اصلی تشریح می کند .

۲-۱ . انگیزه برای پیاده سازی ایزو ۹۰۰۰

۲-۲ . رویکردهایی برای پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

۲-۳ . طرح ریزی

۲-۴ . تعهد

۲-۵ . روندهای پیاده سازی

۳ . نظریه و چهارچوب

۴٫ روش شناسی

۴- ۱ . نمونه ها

۴- ۳ . قابلیت اطمینان و اعتبار ( روایی و پایایی)

۵ .  تجزیه و تحلیل داده ها

۵-۲ . تجزیه و تحلیل رگرسیون

۶ .  تشریح نتایج و یافته ها

۷ .  نتایج

۷-۱ . الزاماتی( اشاراتی) برای مدیران

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *